Umění v nanosvětě je výstava mezioborových děl, která vznikla v rámci disertačního projektu Umělecko-vědecká laboratoř. Jeho hlavní myšlenka spočívá v propojení zástupců dvou zdánlivě zcela odlišných oborů, jejichž spolupráce přináší nový prostor pro kreativitu a umožňuje sociální přesah.

 

Autorské skupiny:

Laura Fiľáková & Jan Čechal

Klára Samcová & Jan Michalička

Štěpánka Piskáčková & Michal Urbánek, Ondřej Wojewoda

Václav Mach & Jan Michalička

Karim Tarakji & Ondřej Červinka

Štěpánka Piskáčková, Barry Wan & Peter Kepič