Petr Cabalka (absolvent malířského ateliéru FaVU z roku 2009) působí společně s Filipem Neradem a Janem Šrámkem v kolektivu Anymade, který slučuje umělecké, kurátorské a designérské aktivity. Titul výstavy – Úplně sám – parafrázuje „událost“ autorovy první samostatné výstavy a současně i romanticky introspektivní charakter jeho maleb a kreseb. Cabalkovo pojetí je postmoderně eklektické: mixuje popkulturní motivy s odkazy k umělecké klasice. Používá poměrně ustálený rejstřík žánrových a stylových citací a parafrází komiksu, klasického zátiší, trashové estetiky a surrealismu, které zpracovává v mírně deformované prostorové perspektivě i analytickém rozkládání obrazových motivů. Výstava zahrnuje soubor Cabalkových nejnovějších prací, které jsou prezentovány v pečlivě koncipované instalaci.