Urszula Broll (1930–2020), absolventka katovického oddělení Akademie výtvarných umění v Krakově, se svou tvorbou zapsala do poválečného polského umění. Jako členka skupiny St-53 a skupiny Oneiron hledala tvůrčí cestu ve slezských uměleckých kolektivech.

 

Věnovala se malbě matérie, zkoumala vliv náhody a vedla dialog s abstrakcí. Otevřenost prožívání světa a práce nad sebeobjevováním jí umožnily objevit vlastní cestu. Zdroje tvorby našla v sobě. Vyvinula vlastní rozpoznatelný vizuální jazyk, jehož znakem je mandala a akvarelová technika. Obrazy, záznamy jejího vnitřního světa, jsou nejdůležitější součástí její malby a originálním příspěvkem do polského umění. Jedná se o první komplexní ukázku tvorby této vynikající umělkyně v České republice.