Výstava Václava Boštíka (1913-2005) je prvou souhrnnou autorovou retrospektivou. Vychází z širokého průzkumu jeho díla a pozůstalosti. Boštík představuje nejvýznamnější osobnost českého malířství 2. pol. 20. století. Jeho práce procházela od druhé poloviny 30. let výraznými proměnami. Zprvu se zabýval realistickou malbou, avšak záhy přešel k abstraktnímu projevu, jenž vnímal jako kosmogonický proces a vyjádření vztahu k univerzu. Spojujícím rysem Boštíkovy práce bylo světlo, které dostávalo čím dále více odhmotněnější podobu, provázanou autorovým křesťanským pohledem na svět.
Monografická výstava bude doplněna i o práce Boštíkových souputníků jako byl Jan Křížek a Jiří Mrázek.