designed by Katarína Jamrišková

Virtuální prohlídka výstavy můžete navštívit zde. Vedle ní můžete shlédnout i záznam vernisáže s komentářem na Facebooku a YouTube GVUO.

 

———————————-

Součástí výstavního plánu GVUO v roce 2021 se staly komorní výstavy v Kabinetu grafiky, které prezentují bohatý grafický fond GVUO, jenž obsahuje více než 16 000 kreseb a grafik a přes 10 000 ex libris. První výstava je věnována malíři Václavu Brožíkovi, který je neopominutelnou postavou českého umění. 

 

Výstava představuje osm přípravných kreseb, dvě malby malíře Václava Brožíka ze sbírek GVUO a dvě zmenšené reprodukce maleb z cizích sbírek. Malíř Václav Brožík (1851–1901) patří k nejvýznamnějším osobnostem Generace Národního divadla. Měl nevšední talent, ke kterému přidal i enormní píli – maloval až dvanáct hodin denně – a bezbřehou vůli prosadit se v obrovské konkurenci malířů působících v Paříži, kde na výstavním Salonu v roce 1878 získal Zlatou medaili II. třídy. Následně začal spolupracovat se sběratelem umění a významným obchodníkem Charlesem Sedlmeyerem a poté, co si v roce 1879 vzal za ženu jeho dceru, byl finančně zabezpečen až do konce života. Musel však striktně realizovat objednávky obrazů, které jeho tchán prodával nejen na evropském, ale i americkém uměleckém trhu.

 

Ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) se kromě deseti olejomaleb nachází i čtyřicet čtyři Brožíkových kreseb, přičemž ani jedna není přesně datovaná. Jedenáct z nich postrádá i malířovu signaturu a je doložena pouze pozůstalostním Brožíkovým razítkem.

 

Pojďme společně nahlédnout pod pokličku kreslířského umění Václava Brožíka, který získal během svého života spousty prestižních ocenění – jako jediný Čech v historii byl jmenován členem Académie des Beaux-Arts. 

 

– Gabriela Pelikánová

 

Přednáška kurátorky Gabriely Pelikánové o Václavu Brožíkovi bude streamována na Facebooku a YouTube účtu GVUO ve čtvrtek 25. 3 . v 16.30 hodin.

 

Komentovaná prohlídka s kurátorkou Gabrielou Pelikánovou bude streamována na Facebooku a YouTube účtu GVUO ve čtvrtek 8. 4. v 17 hodin.

 

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.