Nic tam není

Fotografie je médium záznamu. Díky jejím možnostem uchovávat a libovolně reprodukovat obraz se proměnilo celé naše chápání skutečnosti. Proti přítomnosti, našemu zornému poli a stárnoucí podobě staví zástupy vytvořených obrazů, dále je manipuluje a zmnožuje. Je otázkou jestli má cenu přidávat další fotografie, nebo naopak jestli je možné pracovat s fotografií bez obrazu?
Jan Lesák se dlouhodobě věnuje fotografii právě v této poloze. Na dosud poslední výstavě v Berlínském modelu adjustoval vertikálně orientované pásy rozměrem vycházející z velikosti samotné role fotografického papíru. Rozvírali určitou trhlinu, přitahující pohled. Černý – nulový – povrch fotografie zdánlivě nenese žádnou informaci, či referenci. Vytváří odraz. Černá expozice fotografického papíru převádí tento princip fotografie do skutečnosti.
Jádrem výstavy připravené přímo pro prostor galerie K4 jsou opět černé exponované fotografie, ale význam je veden zcela jiným směrem. Hlavní je soustředění se na proces. Autor sám exponoval všech sto fotografií, tedy v počtu, jakém jsou dostupné v obchodech. Pracovní postup je pak prezentován popisem a také doprovodným videem.
Autor pokračuje ve svém zaměření na konceptuální a abstraktní využití média fotografie. Zaznamenává samotný proces její tvorby. Forma se zde stává obsahem. Medium is message. Nic tam není.
Kurátor: Václav Janoščík

Jan Lesák (*1984) vystudoval ateliér fotografie na Fakultě umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, kde také pokračuje v doktorském studiu a externě vyučuje. Absolvoval studijní a tvůrčí pobyty v Berlíně, Londýně a New Yorku. Samostatné výstavy realizoval pro Berlínský model, Altán Klamovka, galerii Fotograf, m.odla nebo také jako openstudio pro ISCP v New Yorku. Jeho tvorba stojí na konceptuálním a formalistickém užití média fotografie.

Václav Janoščík (*1985) absolvoval obory Filosofie, Historie a Právo na Univerzitě Karlově. Zúčastnil se semestrálních pobytů na univerzitách v Budapešti a Washingtonu. Pokračuje v doktorském studiu na Historii a dále na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v oboru Kurátorství a teorie intermédií a designu. Externě vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Filosofické a Právnické Fakultě Univerzity Karlovy a na Vysoké škole finanční a správní. Dlouhodobě se věnuje teorii umění, kritice a kurátorství.

Vernisáž přechází ve finisáž. Jednodenní akce v rámci Festivalu Fluidum #4 ENDGAME.