Po výstavách, které se formou obrazové reprezentace zabývaly sociálními komentáři, se galerie NoD opět vrací k fenoménu vizuality v její oproštěné podobě.

Václav Krůček se od poloviny 90. let zabývá ve své výtvarné práci krajní redukcí výrazových prostředků ve snaze o postižení efemérních světelných jevů. Autorova tvorba, kromě individuálních výstav, byla také zařazena do dvou skupinových projektů v této galerii – Rozhraní v roce 2010 a Světlo, stín, tma v roce 2011.

V samostatném projektu představí Václav Krůček velkoformátové práce z cyklu bílých sítí, charakteristických svou nízkou diferencí – vizuálním prolínáním reliéfní struktury s plochou stěny. Ve vystavených pracích se projevuje charakteristický rys Krůčkovy tvorby, kterým je snaha po optické „neuchopitelnosti” reálného objektu. Tomuto jevu napomáhá jeho specifická struktura, světlo a stín.

Kurátoři: Jiří Machalický, Václav Krůček