Václav Magid: Autonomie

Václav Magid se ve své přednášce zamýšlí nad fungováním současného umění v podmínkách globálního kapitalismu a neoliberalismu. Analyzuje tezi nizozemského sociologa Pascala Gielena, která současné umění vnímá jako laboratoř postfordistické organizace práce. Zaměřuje se i na předpoklady této teze, jakými jsou pojem imateriální produkce nebo normativní pojetí současného umění coby projektově orientované praxe. Historické pozadí úvah bude tvořit otázka autonomie umění ve vztahu k „administrované společnosti“.

Václav Magid (1979) studoval na AVU v Praze a UK (Fakulta humanitních studií, Filozofická fakulta). Ve své tvorbě zkoumá vzájemné pozice umění, filozofie, estetiky a sociální sféry. Je redaktorem časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. V letech 2010 a 2013 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. V roce 2014 byl nominován na Dorothea von Stetten Kunstpreis udělovanou Muzeem umění v Bonnu a v roce 2013 vystavoval na 12. lyonském bienále současného umění. Přednáší na FaVU v Brně a pracuje rovněž ve Vědecko-výzkumném pracovišti AVU v Praze.

Přednáška je součástí doprovodného programu k výstavě Václava Magida Autonomie.