Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze připravila sérii přednášek, které se věnují ruské agresi na Ukrajině a jejím důsledkům. S pohledy z různých oblastí a oborů nás seznámí historik, filolog a vysoký státní úředník Václav Velčovský (20. 3.), politický geograf a publicista Michael Romancov (27. 3.) a ukrajinská umělkyně Darja Lukjanenko (17. 4.).

 

Multioborová perspektiva vysokého státního úředníka, historika a filologa 

 

Václav Velčovský, vrchní ředitel Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT, původní profesí historik, byl po napadení Ukrajiny jednou z hlavních evropských tváří protiruských sankcí v oblasti výzkumu a vzdělávání a koordinované evropské politiky začleňování ukrajinských dětí, žáků a studentů do českého vzdělávacího systému. Také díky jeho přispění přestala být Česká republika v Bruselu vnímána jako země bezprecedentního střetu zájmů svého premiéra, ale stala se symbolem pomoci Ukrajině. Celkem třikrát vystoupil za Českou republiku jako best practice na půdě Evropského parlamentu a následně ukrajinskou agendu včlenil i do českého předsednictví Radě EU v gesci MŠMT.

 

Jak probíhaly jednotlivé kroky MŠMT po napadení Ukrajiny? Jak reagovali stávající vysokoškolští studenti ruského a ukrajinského občanství? Jaká byla a jsou specifika ukrajinských uprchlíků? Je možné (a pokud ano, je vůbec přínosné) do politiky „tahat“ historické paralely, filozofické koncepty viny či právní konstrukt ne-práva? A jak vůbec mluvíme o ruské agresi?

 

místo konání: UMPRUM, 1. patro, posluchárna 115