Zajímá vás, která místa jižní Moravy a moravských Karpat inspirovala umělce k jejich ztvárnění a jak tyto lokality vypadají dnes? Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie, která vznikla ve spolupráci s odborníky z Ústavu geoniky AV ČR a dalších institucí. Ti se vydali po stopách českých krajinářů, aby studovali proměnu reálných míst zachycených na jejich dílech.

 

Výstava obrazů a doprovodných fotografií prezentuje část výsledků projektu Technologické agentury ČR založeného na dohledávání míst pořízení krajinomaleb a fotografií, zhotovení srovnávacích fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a literárních pramenů. Zatímco jsou změny krajiny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map, či leteckých a družicových snímků, využívá zmíněný projekt navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin, a především pak obrazové dokumenty – krajinomalby, grafiky a fotografie díky jejich divácké či čtenářské atraktivitě. Jsou představeny Chřiby, ztvárněné v kresbách a obrazech Františka Richtera, Augusta Hauna a Aloise Kalvody. Prostřednictvím obrazů Stanislava Lolka a Joži Uprky návštěvník nahlédne do Bílých Karpat a obrazy Vladimíra Hrocha představí rovinatý úval Moravy i Vizovické vrchy. Do krajiny Beskyd je možno vstoupit prostřednictvím obrazů Aloise Schneiderky, Oldřicha Zezuly. Fotografie Rudolfa Jandy zachycují podhorské roviny Poodří a Ostravské pánve.