Rudolf Janák (*1985) je akademický malíř žijící a tvořící v Praze. Studoval u prof. Stanislava Balka v Banskej Bystrici a u prof. Michaela Rittsteina na Akademii výtvarných umění v Praze.

 

Rudolf Janák ve své tvorbě spojuje abstraktní formálnost s reálnou skutečností, čímž vzniká přirozená autentická zpověď každodennosti. Nejedná se jen o bezbřehou estetizaci, ale především o spontánní komentář – vícevrstvý příběh s koloritem rozporuplné doby.

 

Obrazy charakterizují malířské protipóly: kresebnou linku a podrobné zpracování detailů střídají hrubé tahy štětcem. Tato expresivně laděná malířská technika dodává ztvárněnému tématu odpovídající výtvarné podání. Ironické a zároveň kritické obrazy poukazují na konzumní společnost, nedomyšlené a sebedestruktivní počiny člověka v absurdním světě. Temné odstíny oblačného nebe vyvolávají náladu apokalypsy, energické a hutné tahy štětce zvyšují expresivitu a napětí.

 

Obrazy mohou odkazovat na nepředvídatelné a rozporuplné události spojené s lidským bytím a jeho hranicemi. Balancují na hraně logického a iracionálního, nezvratného a náhodného. Jako by se ptaly na základní otázku lidského bytí.

 

Autor pracuje s figurálním námětem. Jeho anonymní bytost „pižďuch“ hledá svoji přirozenost
v daném prostoru krajiny, či společnosti. Temné postavy za asistence znaků a symbolů formálně podtrhují svou odcizenost v utopisticky deformovaném světě. Jedná se o jakési kódování vlastního bytí v systému společného vědomí.