Jaro je spjaté s táním ledovců a zurčením potůčků. Je silné svojí ozdravnou energií a očistnou aurou svěžího nového období plného sluneční energie, která s létem každý rok přichází. Veronika Holcová v napojení na místní genius loci prezentuje dva starší obrazy Anima a Společník v site-specific instalaci. Autorka nám otevírá cestu na pouť do snových krajin, ale současně v nás tříbí vizuální bystrost a přemýšlení nad uměním, které poskytuje prostor pro zklidnění a mentální očistu.

 

kurátorka: Lenka Sýkorová