Pro Re-connect Art 2023 byli VestAndPage přizváni jako rezidenční umělci a vytvořili multimediální instalaci Futura spagyrica, která se rozprostírá v osmi komorách pražského sklepení Domu U Kamenného zvonu ze 13. století. Pomyslný alchymistický itinerář se odvíjí jako transkorporální cesta do lidského těla, přičemž každá místnost je věnována jednomu orgánu nebo prvku lidského těla. V jeho podkožním pohostinství se proplétají mikro- a makrokosmy – jejich vzájemné propojení rozpouští vnitřní-vnější hranice těl, tvořených především prázdnotou a prostorem, tedy propustných, přenosných a porézních. Na této meditativní cestě na prahu ne-obvykle viditelného VestAndPage vyzývají návštěvníky, aby se zamysleli a vysledovali možné způsoby, jak uzdravit dnešní kolektivní tělo v ne-zdraví.

 

Futura spagyrica pojali jako strukturální propletenec inspirovaný starověkými alchymistickými metodami přípravy léků. Osm sklepních komor zahrnuje dvě části: spa – to, co rozděluje, odděluje a vytahuje – obsahující mozek, kosti, oči a hlasivky, a ageiros – to, co spojuje, kombinuje a shromažďuje – včetně srdce, plic, krve, ducha a kostry. Cesta vnímá výstaviště ve sklepě jako anatomický itinerář, který zahrnuje lidské a nelidské, formu a prostor a buňky kolektivního těla. VestAndPage předpokládá, že prostor vzniká ze vzájemných vztahů mezi objekty, strukturami a akcemi, a naznačuje zárodečnou dynamickou teorii prostoru, která bere v úvahu vztahový kontext, v němž se prostor konstituuje. V důsledku viditelných i neviditelných procesů výměny dochází k symbiotickému soužití na úrovni těla.

​ 

otevírací doba: 10:00–20:00