Kurátorka: Veronika Zajačiková

Výchozím momentem videoprojektu Go to Pictures Štěpánky Šimlové se staly vzpomínky na určité místo na Zemi. Autorka se snaží vizuální formou uchopit přesnou podobu pocitů, které na tomto místě prožívala. Před zraky diváků tak vzniká volné asociační vyprávění, abstraktní snový příběh bez začátku a konce.

Pět projekčních pláten s pěti časovými osami vytváří specifický svět, jehož scénu lze libovolně kombinovat.

www.stepanka-simlova.com