Viktor Kolář st. (1898–1971) je stále spíše opomíjenou postavou české fotografie a českého umění. Jeho dílo, uložené dnes z velké části v Archivu města Ostravy, bylo doposud známé jen několika málo odborníkům a pamětníkům. Přitom Kolář zasvětil téměř celý svůj život dokumentování významných událostí spjatých s Ostravou a okolím. Od 20.–60.⁠ let 20. století vytvářel vizuální kroniku místa, které procházelo po všech stránkách výraznou proměnou a bylo politicky velmi exponované. Fotograf tak měl možnost zachytit návštěvy politiků a státníků, od lokálních zastupitelů po Tomáše G. Masaryka či Nikitu Sergejeviče Chruščova. 

 

Ke Kolářově naturelu nicméně patřilo, že stejné nutkání zachytit „stav věcí“ pociťoval i v případě zcela okrajových témat. Nikdo a nic mu nebylo cizí. Fotografoval tak přátele, rodinu, návštěvníky restaurací, nejrůznější oslavy, sokolské slety, prvomájové průvody, zajímal se ale též o sociální témata, lidskou práci, urbanistickou proměnu Ostravy a všední život ve městě. Dílo Viktora Koláře st. je tak unikátní jak svým tematickým rozsahem, tak i dokumentární hodnotou. Nepopiratelné jsou ale i jeho vizuální kvality, které jej řadí k nejpozoruhodnějším souborům československé reportážní fotografie 20. století.

 

kurátor: Lukáš Bártl