Výstava v Galerii Tapeta přímo souvisí s novou autorskou knihou Viktora Kopasze Temporary objects.

Sedm sešitů, sedm modulů, sedm složek systému. Na listech papíru autor vždy plně rozvine svůj přístup k práci s fotografií, grafickými prvky a slovy. Sleduje vizuální a významové analogie a obrazy ukládá do vztahových konstelací. Místy přidává stručné textové komentáře. Bezprostředně zahlédnuté interakce podrobuje opakovaným rozvahám nad rolí konkrétního a abstrahovaného, celku a detailu, nad mírou osobních referencí a sdílené zkušenosti. Teprve pak je usadí do systému, který má překračovat řád posloupnosti a kauzality. V každém sešitu tak narážíme nejen na vzájemně provázané sekvence, ale rovněž na nečekané střihy a zvraty.

Viktor Kopasz v projektu Temporary Objects navazuje na své dřívější experimenty s formami autorské knihy. „Autor ve své tvorbě pracuje s velkým množstvím vizuálních dat. Svými svébytnými zásahy je odchyluje od reálné – původní podoby a různorodým přístupem skládá do vlastních propojených a širokých souřadnic osobních i obecných témat. Ve svých fotografických sérií zrcadlí mnohostranný přístup k současné fotografii. Jádro autorovy práce však spočívá v soustavném utváření autorských knih – deníků.”