grafický design: Pavel Kuja

Autorky svým projektem Beránky poukazují na důležitost aktualizace tradic a způsobu, jak k nim společnost přistupuje. Velikonoční zvyklosti a aktivity jako zdobení beránků a pletení pomlázek mohou mít potenciál nás spojovat, bez ohledu na původ, víru a gender. Stačí jen ke zvykům přistupovat tak, aby nebyly pouhým bezvýznamným gestem, které se automaticky předává z generaci na generaci, ale aby reagovaly na dění a požadavky současné doby, a tím se staly progresivními. Takové proměny svátečních aktivit mohou vést k tomu, že Velikonoce a s nimi spojené zvyky zůstanou živé a my nebudeme cítit nátlak spojený s performováním určitých rolí, které nám tyto svátky většinou podsouvají.

  

Výstava hravou formou navrhuje nové podoby známých zvyklostí. Díky nadsázce a humoru umožňuje přistupovat k tématu kriticky a s nadhledem a dává nám prostor k představám nových forem tradic, které vychází z těch zažitých, ale zároveň neignorují naše osobní potřeby. Poukazují tak na možnosti odklonu od machismu či sexismu, který se s tímto svátkem může pojit. Beránky jsou ozdobené, odvážné, hravé a nekonformní.

  

kurátorky: Agáta Hošnová, Karolína Voleská

foto: Julie Petrůjová

video: Marie Hantáková