virtual cuddle

Basement Project vás zve na výstavu Virtual Cuddle autorek Karolíny Schön, Kláry Kacířové, Aleny Kolesníkové a Ester Grohové.

 

Čím hlouběji jsme schopní nahlížet do skutečnosti vlastního nitra, tím se stáváme soucitnějšími s ostatními, nejen lidskými entitami. Cuddle terapie je forma terapie jež se zaměřuje na dotek a jeho deprivaci v dnešní společnosti. Tento projekt stojí na pomezí terapie a umění, a rozvíjí samotný obor arteterapie jako takové.

 

Cílem projektu je poskytnout divákům okamžik, aby se zastavili, osvobodili se od běžných denních pochodů a zažili plnou přítomnost. Pomocí virtuální vize se účastníci a účastnice soustředí na vlastní dech, zpomalí se.

 

kurátorky: Tereza Tomanová, Hana Kurková

 

Výstava je realizována za podpory Pedagogické fakulty UP.