Visions of Inner Trembling je skupinovou výstavou kladoucí si za cíl shromáždit ukázky tvorby několika malířů a malířek a vytyčit spojitou linii napříč výraznými autorskými rukopisy i generacemi. V prvé řadě se zaměřuje na malbu, jenž převádí niterné a introspektivní pocity, nálady a reflexe a nachází pro ně různé formy zobrazivého i abstraktního vyjádření.

Naše prožívání niternosti a přítomnosti je často nesdělitelné, jelikož se nám samým zjevuje v záchvěvech vědomí v neutuchající proměnlivosti, často jako syntéza pojmů, emocí a komplexních vztahů s prostředím. Východiskem výběru autorů a autorek na této výstavě je právě pátrání po čemsi nevyslovitelném, co se však skrze obrazy samo zjevuje a oslovuje nás nikoli v kategoriích slov a pojmů, ale zase zpátky se propisuje do naší niternosti. Ono nesdělitelné zjevování všichni autoři a autorky zastoupeni na výstavě chápou a zpracovávají jinak a vedou je k nim různá chápání prožívání světa – materialistické i duchovní. Můžeme to nazývat duchem, vědomím či čímsi božským, co nás přesahuje. Nejde však o to tyto fenomény popsat či je hodnotit. Jde o proces hledání onoho nesdělitelného a unikavého. V malbě to může znamenat sledování samotného pnutí k tvorbě, motivace komunikovat tyto energie, překládat je do konkrétnosti. Za touhou tvořit stojí různé motivace, existuje ale cosi jako fenomén tvořivosti, jenž neznatelně pulzuje a dýchá skrze všechny oslovené a oslovující a rámcuje tak odlišné individuální přístupy?

kurátor František Fekete