Glenelg © Vladimír Birgus, 2016

Extenzivní fotografický svět Vladimíra Birguse se už dávno, v 80. letech, otevřel barvě. A to barvě ve své plné sytosti a významotvorném sdělení. Birgusovy mnohdy až přízračné výjevy, které se blíží inscenované modulaci, i když jimi nejsou, byly koncipovány s ohledem na barvu a specifické světlo, které barvu a plastičnost zobrazení podporuje. Od začátků je zřetelná Birgusova intence k vyhledávání situací, které převyšují humanistický dokument směrem k subjektivně viděným narativním vizuálním příběhům s velkým prostorem pro individuální interpretaci. Výstava v Leica Gallery Prague se zaměřuje na fotografie s dominantní rolí červené a modré barvy.

 

Vladimír Birgus (*1954) je fotograf, kurátor, historik fotografie, vysokoškolský profesor a vedoucí Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

 

kurátor: Martin Dostál