Reflexe vlastní tvorby a tenká hranice mezi uměním a životem jsou pro práci Vladimíra Havlíka typické. A právě akce, kterým se věnoval především na přelomu 70. a 80. let, to vyjadřují nejlépe. Jednoduché eventy, performance a happeningy se vyznačují poetickou obrazností, romantickým éthosem, groteskností, humorem a přátelskou vstřícností. Nepopírají inspiraci hnutím hippies a radostnou poetikou skupiny Fluxus. Je touha po tolerantní vzájemnosti, respektu a lásce, kterou symbolizovaly, dnes už jen naivní utopií?

Vstupné zdarma. Doporučujeme rezervovat místa na fg@faitgallery.com.

www.faitgallery.com