Vladimír Škoda, Pocta Foucaltovi II, foto: MarkuSnakus

Ve výjimečných prostorách barokního kostela se představí site-specific projekt francouzského sochaře českého původu Vladimíra Škody (*1942). Lesklé zrcadlící se plochy objektů jeho instalací nabízí divákovi možnost proniknout pohledem do zkreslené reality, zároveň mu zprostředkovávají zkušenost percepce odhmotnělého prostoru nekonečna a neznáma. Touto vizí autor poskytne návštěvníkům jinou, abstraktnější formu spirituality, než jakou obvykle v sakrálním prostoru kostela vnímáme a prožíváme.