Vojtěch Horálek tematizuje ve svých malbách různé specifické subkultury, které mají pro nás příchuť romantiky, dálek a dobrodružství a které žijí svým uzavřeným životem. Námětem řady děl se stala všudypřítomná esence orientální kultury na našich ulicích. Jeho výjevy postihují stav této cizokrajné minority, která složitě odolává vlivu zdejší postindustriální společnosti. Obrazy působí jako syntéza vizuálních situací, které člověk zná ze svého okolí. Asijská bistra, restaurace, obchody a obchodníci či obsluha orientálního vzhledu v nich. Všední, obvyklý svět, který z důvodu šetrnosti denně využíváme. Běžnost, s jakou se s těmito ostrůvky asijské kultury setkáváme, kontrastuje s jejich uzavřeností a naší neinformovaností o jejich charakteru a fungování. Díla Vojtěcha Horálka zachycují podivnou existenci tohoto paralelního světa. Maluje pokleslý orientální vzhled podniků, který uprostřed Čech a vlivem globalizace, ztrácí na výjimečnosti.

Terezie Petišková

Kurátor: Linda Sedláková – Galerie GEMA

Výstava je uspořádána ve spolupráci Galerie GATE a Galerie Gema