Prezentace umělce

Constant Dullaart (NL, 1979) se věnuje post-internetovému umění. Je často kritický ke kontrole, kterou mají korporátní společnosti na naše vnímání světa, a vůči způsobu, jak jejich jazyk pasivně přijímáme.  Ve svém nedávném projektu Jennifer in Paradise se zabýval iluzorní představou svobody internetu, který není demokratickým prostorem, ačkoli se tak prezentuje, a zkoumal hranici, kdy jsou data na obrazovce manipulována, kontrolována, zkrášlována nebo deformována.

K jeho samostatným výstavám patří Stringendo, Vanishing Mediators v londýnské galerii Carroll / Fletcher a Brave New Panderers, XPO gallery, Paříž (obě v roce 2014); Jennifer in Paradise, Future Gallery, Berlín; Jennifer in Paradise, Import Projects, Berlín (obě v roce 2013) a Onomatopoeia, Utah Museum of Contemporary Art, Salt Lake City (2012). Skupinové výstavy: Casting a Wide net, Postmasters, NYC, USA; Online/Offline (2014); Online Mythologies, Polytechnické muzeum, Moskva (2012); Genius without talent, de Appel, Amsterdam (2012); A Painting Show, Autocenter, Berlín (2011) a Off the Record, Stedelijk Museum, Amsterdam (2009).

Dullaart žije a pracuje v Amsterdamu a Berlíně.

Prezentace je událostí Výstavy.

Cyklus Hlava umělce

Série diskusních večerů Hlava umělce se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1943 (vydáno 1946), který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.