Přednáška Marka Zágory z cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku.

 

Středověk byl obdobím, které je spojováno především se světem mužů. Nesmíme však zapomenout, že důležitou roli hrály i ženy, které plnily především úlohu manželek, matek a dcer. I když je pro nás převážná většina z nich zcela bezejmenná, známe řadu výjimečných žen, jimž se podařilo výraznějším způsobem vystoupit z „mužského“ stínu. Nejlépe jsme informováni o životních osudech kněžen, královen a císařoven, z nichž mnohé prokázaly nejen své vladařské schopnosti. Dále následují vlivné řeholnice a šlechtičny, jejichž životní příběhy byly zaznamenáníhodné a některé se svým příkladným životem a svými činy dokonce zařadily mezi světice. V pozdním středověku se pak do popředí dostaly i ženy pocházející z nižších společenských vrstev. Přednáška přiblíží osudy celkem deseti žen českého středověku, které se významněji zapsaly do našich dějin. 

 

Přednáška bude streamována na Facebooku a YouTube GVUO.