Smyslem projektu je vytvořit počítačovou hru a jejím prostřednictvím dostat do výuky na druhém stupni základních škol téma diskriminace, rasismu, sociálního vyloučení a obecně postavení Romů ve společnosti. Vnímáme, že tato témata jsou ve výuce nedostatečně zastoupena, a věříme, že v současnosti atraktivní médium počítačové hry může situaci na školách v tomhle ohledu posunout k lepšímu.

 

24. ledna v 18:00 v Káznici představíme naše východiska a pozveme vás ke spolupráci na samotném vývoji hry. Považujeme za naprosto nezbytné hru vyvíjet spolu s Vámi, Romkami a Romy. Vaše zkušenosti, nápady, názory a emoce spojené s životem v dnešní společnosti budou zásadním podkladem pro obsahové i vizuální zpracování hry. Proto Vás zveme k účasti na interaktivních workshopech. Poté bychom si přáli s Vámi zůstat nadále v kontaktu, sdílet proces realizace hry a získávat Vaši zpětnou vazbu. Hra by měla být hotová v srpnu 2026.

 

Vedle odměny za účast na workshopech (200 Kč/hod) nabízíme možnost výrazným způsobem ovlivnit podobu hry a taky nahlédnout do procesu jejího vývoje. Vedle toho Vám v případě Vašeho zájmu také rádi předáme digitální dovednosti spojené (nejen) s herním vývojem, jako jsou 3D modelování a skenování, animace či základy práce v software pro tvorbu herních prostředí.

 

Kdo jsme a proč zrovna my chceme dělat hru právě o Romech? Štve nás míra nerovnosti, předsudků a nenávisti ve společnosti. Po předchozím angažovaném výzkumu v sociálně vyloučené lokalitě na Slovensku jsme se rozhodli využít potenciál a privilegium našeho univerzitního zázemí. Ve složení Denis Kozerawski (umělec), Martina Růžičková (designérka) a Ondřej Mohyla (architekt) jsme oslovili vědkyně a vědce z Masarykovy univerzity a tým herních vývojářů z FaVU VUT a sepsali projekt aplikovaného výzkumu.

 

Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Sigma.