K. J. Levanti obrazy visí v galeriích a soukromých sbírkách v Connecticutu, New Yorku, Rhode Islandu ,Massachusetts, Coloradu , Texasu, Tennessee, Moskvě a Praze.
Od roku 2006 žije a věnuje se malbe v Connecicut USA.
Narodila se v Praze, misto studia scénografie, které bylo jejím velkým snem se ocitla na filosofické fakultě lingvistice. Když se již plynule domluvila čtyřmi světovými jazyky, uprchla k nonverbálnimu divadlu Komedie a grotesky, s kterym mnoho let vystupovala po celé Evropě, Blízkem Východě a nakonec v Kennedy Center ve Washingtonu DC. Během těchto let studovala soukromě na UMPRUM u Prof. Borise Jirků. Tato retrospektivní výstava je jakousi lehkou levitací mezi archetypy pradávné minulosti a kvantovými doteky budoucího času.

“Název “Subconsciounalism” vznikl v době, když jsem se snažila verbálně interpretovat své obrazy pro tiskové zprávy a galerie. Vychází z mého zcela intuitivního přístupu k malbě a mnohaletého zájmu o srovnávací studia mytologií, filosofií a náboženství a
posledních let výzkumu kvantové fyziky.
Nejbližších k mému přístupu je několik autorů a jejich chápání vesmíru a historie lidského rodu jako jeho součásti.
Jeden z těchto autorů, Joseph Campbell napsal: “Čtyři zdi pyramidy lze přirovnat ke čtyřem světovým náboženstvím. Přicházejí z různých stran, ale setkávají se v jediném bodě.
Tyto strany pro mě představují mythologie Joseph Campbell,kvantová fzyika Greg Braden, psychologie Carl Jung a umění a umělci, oproštěni od dobových předsudků a nedorozumění, promlouvajíci jako média, aniž by se snažili šokovat, nebo upoutat pozornost .
Tento meditační intuitivní přístup mě subtilními kanály podvědomí přenáší do vrstev historického vědomí lidstva a vesmírné paměti.”

Na vernisáži zahraje Daniel Levanti -/akustická kytara /.