14.00 / 16.00 / 18.00 Zvuková dílna s Alanem Affichardem, francouzským umělcem usazeným v Berlíně. V kontextu výstavy Oko/Ucho Vás Alan zve k hodinovému průzkumu zvukového prostředí prostřednictvím různých ručně vyráběných předmětů a nástrojů. GAMPA se takto promění ve zvukovou laboratoř, kde společně s Alanem budete moci pomocí mikrofonů manipulovat s předměty, číst jejich povrchy a kontury. 

  

Alan Affichard se ve své tvůrčí praxi věnuje průzkumům možností a limitů ručně vyráběných nástrojů. Název Elpmas Series zastřešuje jeho dlouhodobý projekt, který se odehrává v kontextech rezidenčních pobytů. V rámci nich má možnost objevovat nová místa, věnovat se ohledávání zvuků různorodých prostředí i materiálů a hmot, které z něj vycházejí. V červnu 2021, během svého pardubického rezidenčního pobytu organizovaného spolkem Offcity, se Alanovi podařilo vyvinout novou řadu zvukových experimentů vycházejících z termoakustických jevů. Do výstavy Oko/Ucho Alan vstupuje svou dočasnou instalací, kterou aktivuje během živého vystoupení v rámci vernisáže a prostřednictvím této série zvukových dílen.

 

Každá z dílen je určená pro max. 8 účastníků jakéhokoli věku, zváni jsou děti i dospělí. Znalost anglického nebo francouzského jazyka výhodou, není však podmínkou, překlad bude zajištěn. Nutná předchozí registrace: sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722.

  

Dílna se koná ve spolupráci s projektem Electroconnexion Divadla 29, spolkem Offcity a Alliance Française de Pardubice.