Vladimír Kiva Novotný – Gradient 

Praktik, Švermova 5, Olomouc
Kurátor: Adam Lacina
Výstava: 22. 4. – 30. 5. 2021
Přístupné denně, ve dne v noci

 

Absolvent a jeden čas také externí pedagog Institutu tvůrčí fotografie. Jeho fotografie, ať už jsou to portréty, nebo zachycení architektury či krajiny, zároveň vyzařují klid i skrývají neklid. Neklid současné doby, současné společnosti. Téma gradientu je pro autora čistě subjektivním pohledem na globální proces. Všímá si jemné esence minimalismu, často až přízračnosti a jemnosti, která se na povrch musí teprve prodrat, musí ji vytáhnout, upozornit na ni a zaznamenat.

 

Výstava je součástí 6. ročníku XY 2021 – procházka výstavami, společného projektu olomouckých nezávislých galerií.

 

www.xyolomouc.com