Y Events v roce 2024 vyhlašují jeden open call, ve kterém bude možné přihlásit svou tvorbu do dvou událostí zároveň, případně jenom do jedné z nich. Y: LAN Party a Y: Sweat & Fire spojuje slovo se zdánlivě negativním významem, ÚNIK. Chceme unikat vědomě, se zvídavostí a nadšením.

 

Do open callu je možné přihlásit již existující práce, dlouhodobé výzkumy i teprve se rodící koncepty. Y Events se snaží vytvářet prostředí pro rozvoj autorských praxí; proto nás zajímají především takové příspěvky, které nevznikají pouze pro příležitost tohoto open callu, ale které jsou pro vás důležité v rámci tvůrčího rozvoje či experimentu (ať už tematického, estetického nebo prezentačního).

 

Do open callu se mohou hlásit jednotlivci či kolektivy z libovolných uměleckých i mimouměleckých oborů.

 

Pro každou z událostí bude vybráno 5–10 příspěvků.

 

HARMONOGRAM

Deadline výzvy: 3. 12. 2023

Výsledky výzvy: 17. 12. 2023

 

Y: LAN Party

Instalace: 1. – 2. 2. 2024

Event: 03. 2. 2024

 

Y: Sweat & Fire

Instalace: 23. – 24. 3. 2024

Event: 25. 3. 2024

 

Detailní informace o obou událostech a podmínkách naleznete v souhrnném pdf na webu Divadla X10 .

 

Přihlášení příspěvku je možné dvěma způsoby:

– skrze google formulář 

– emailem (instrukce naleznete v souhrnném pdf)

 

Y Events zajišťuje:

– umělecký honorář

– možnost pokrytí menších materiálních nákladů

– plný technický a produkční support pro realizaci příspěvku

– pro jeden až dva příspěvky možnost krátkodobé rezidence (3–5 dnů)

– kurátorskou konzultaci příspěvku

– ubytování a pokrytí cestovních nákladů

 

Kontakt: yevents@divadlox10.cz 

Kurátoři: Anna Chrtková & Petr Dlouhý

Produkce: Tomáš Sosna

Producent: Divadlo X10

Hostující kurátor Y: LAN Party: Ondřej Trhoň

Partner a koproducent Y: Sweat & Fire: Bazaar Festival

 

Y Events je sérií událostí, která operuje na okrajích divadla a hledá místa, kde se divadlo slévá s výtvarným uměním, s uměním performance, hudbou, zvukem a teorií.