Protest jako signál. Mobilizace. Hledáme nový název pro společenskou událost a nacházíme ji ve slově protest. Protest může být formou zviditelnění vztahů na kulturní scéně. Protest je otevřená forma, která do sebe může přijmout kohokoli. Událost protestu pomáhá hledat vzájemnou součinnost i dialog a zároveň jasně deklaruje konkrétní zájem a vytváří tak bezpečné místo vlastního ukotvení.

 

Protestem se vzdáváme snahy objektivizovat skutečnost, odhalujeme se jako konkrétní aktéři na (kulturní/společenské/umělecké) scéně. Společně se šesti umělkyněmi a umělci chceme sdílet svůj kapitál a pátrat po strategiích vymezení se vůči současnému směřování stavu věcí.

 

Nechceme rezignovat na spoluutváření kulturního prostoru. Hledáme možnosti kontinuity vlastní tvorby směřující k post-praxi. Vědomě opouštíme produktově orientovanou mentalitu umělecké ekonomie a prostestem vysíláme signál – chceme uvažovat o tom, co jsme jako dočasná komunita Y Events a čím můžeme přispět do českých kulturních hegemonií.

 

umělkyně*ci: Miriama Kardošová, Denisa Langrová, Jan Matýsek, Masja Nødtvedt, Sara Pinheiro, Lykourgos Porfyris

teorie: Ivana Rumanová

kurátoři: Anna Chrtková st. & Petr Dlouhý

produkce: Tomáš Sosna