Christina Della Giustina, vizuální umělkyně (Amsterdam), studenti JAMU v Brně a AVU v Praze. Hudební a vizuální performance nizozemské
umělkyně Christiny Della Giustina, realizovaná autorkou a studenty dvou českých uměleckých škol. Performance se skládá ze dvou elektroakustických skladeb (2x 24 minut), které interpretují biologická měření mapující 24 hodinový cyklus života smrku a 24 hodinový cyklus
buku ze dne 11. května 2017.