Prolnout umění se životem:
Výstava, která nabízí různé vrstvy nás obklopující reality, je vytvořená specificky pro prostor Galerie 1; nezahlcuje návštěvníka nepřeberným množstvím děl, ale výstavním prostorem ho nenásilně vede. Před jeho očima jindy strohé geometrické tvary plují prostředím obrazů doplňovaných předměty, jež přes svou „neuměleckost“ jako by tančí prostorem galerie a díky proskleným stěnám i jejím nejbližším okolím. Vše zapadá do souznícího celku a zároveň je v originálním pohybu.

Autory výstavy jsou Jakub Tytykalo, absolvent AVU v Praze, malíř a ilustrátor, a Jiří Klabal, absolvent VŠMU v Bratislavě, grafik, malíř a kreslíř.