Zaazrak|Dornych je artist-run space, který v Brně zahájil svou činnost v roce 2019. Vedle primárního zaměření na výstavy současného umění, se v prostoru odehrávají i akce prezentující současnou (hl. elektronickou) hudbu a celoročně funguje také jako dílna. Zaazrak|Dornych založili a koncepčně i organizačně vedou Šimon Kadlčák a Kryštof Netolický.
 
Naším dlouhodobým cílem je vytvořit ze Zaazrak|Dornych multifunkční prostor k prezentaci aktuálního umění, který rozšíří nabídku nekonvenční a progresivní kultury v Brně, ale také smysluplně oživit dosud zanedbané, ale jinak velmi atraktivní okolí železničního nadjezdu u křižovatky ulic Dornych, Křenová a Koliště. Současné umění v aktuální podobě rozmazává oborové hranice mezi výtvarným uměním, designem, sociální praxí, módou, aktivismem, či vědou. Právě tyto mezioborové přesahy a s tím spojenou diverzitu přístupů i médií považujeme za hlavní devízu umění, kterou chceme naší činností zprostředkovávat. Záměrně odmítáme specifikovat, jestli je Zaazrak|Dornych spíš galerie, klub, showroom, dílna nebo kancelář. Záměrem je, aby byl prostor neustále variabilní a podle potřeby plnil všechny tyto (a případně i některé další) úlohy. Souběžně s touto oborovou nevyhraněností však za důležitou považujeme ucelenou dramaturgii a pečlivý výběr, ve kterém zhodnotíme naši dosavadní uměleckou, kurátorskou či organizační praxi, v níž se nevzdáváme intuice.
 
Prostor Zaazrak|Dornych se nachází v prostorách stavby železničního spodku, tzv. klenebního pole č. 25 na Kolišti (bývalý Pantograf).