Stejně jako rodiny nemohou žít na dluh a riskovat exekuci, nemůže se tak chovat ani vláda, prohlásila loni předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová v rádiu. Bez ohledu na nemístnost takového příměru přitom mnohé rodiny žijí právě tak. A tak je namístě se ptát: Jak se žije s nesplatitelným dluhem? Jak se žije s někým, kdo má na krku nesplatitelný dluh? A jak se žije ve společnosti, jejíž nezanedbatelná část je takovým dluhem postižena?

 

Na pozadí takových otázek se na výstavě testuje zákon zachování násilí, původně formulovaný sociologem Pierrem Bourdieu. Podle něj se strukturální násilí finančních trhů vykonávané ve formě propouštění, ztrátě jistot či nevýhodných půjček dříve či později projeví v podobě sebevražd, zločinnosti, zneužívání návykových látek a řadě dalších každodenních násilných aktů. A tak je namístě se ptát: Je možné takový zákon porušit? A kdo si to může dovolit?