V knihovně připravovaného Domu fotografie se konají od konce listopadu 2011 pravidelná setkání s umělci a teoretiky. Na každé z besed se představuje jeden umělec, který se ve své práci nějakým způsobem dotýká média fotografie a jehož dílo je zastoupeno ve sbírkovém fondu GHMP, a současně bude prezentována i méně viditelná, ale přesto důležitá činnost teoretiků, kteří fotografické médium reflektují.