Koncept výstavy Zbyňka Baladrána vychází z předpokladu, že existuje nauka jménem nekrologie. Na české wikipedii je její předmět zkoumání lakonicky popsán tak, že se „zabývá studiem procesů, které probíhají v živočišných a rostlinných tělech po jejich odumření. Procesů, které vedou k rozkladu jejich organických částí, hnilobných procesů, tlení a následnému vracení organických látek do koloběhu.“ Žádné další reference tohoto termínu, žádný cizojazyčný ekvivalent. A právě ona nekrologie, jako jakási „marginální nauka”, nabízí autorovi paralely k současnému umění a pomáhá mu uvědomovat si jeho smysl.

  

kurátorka: Marika Kupková