Doktorandská výstava, zaměřená na proměny chápání statusu originálu ve fotografii v souvislosti s jejím technickým vývojem.