Zveme na další přednášku a následnou diskusi z cyklu Středověk v pohybu / Dialogy. Příspěvky na téma Znojmo: Kam jsme se dostali a kudy dál? přednesou Ivan Foletti (Seminář dějin umění FF MUNI) a Jan Klípa (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.).

 

Nástěnné malby v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě nepřestávají zaměstnávat historiky ani historiky umění již téměř dvě století. Vzbuzují ale i zájem místní i širší veřejnosti v míře, které je ve srovnání s jinými památkami románského období nebývalá. Soupeřící odborné narativy se tak musí argumentačně vyrovnávat nejen vzájemně, ale od 80. let 20. století do určité míry reagují i na amatérskou (v neutrálním a původním slova smyslu) alternativní historii. V první části odborného dialogu se budeme ptát, jak tyto interakce, odehrávající se v konkrétních měnících se společensko-politických kontextech, poznamenaly současný stav poznání. Pokračující odborné bádání nicméně otevírá možnosti promýšlet otázky s malbami spojené v nových, širších kontextech. A to jak ve smyslu lokálním, kdy je zřejmé, že nové interpretace nálezů na hradišti sv. Hypolita musí vést i k reinterpretacím vlastní hradní rotundy, ale i globálním, kdy bude zapotřebí opustit česko-moravské stereotypy zatížené poziční linie a znovu a přesněji zasadit celou znojemskou situaci do širokých evropských souvislostí.

 

místo konání: zasedací místnost (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR