Kdy jste naposledy adresovali dopis někomu, komu vděčíte za život? Setkání, v jehož rámci společně vytvoříme dopis pro planetu, která nám dává život, a kterou my – její děti, posledních pár stovek let tak nemilosrdně drancujeme ve stále se zrychlujícím tempu. Formou malovaného dopisu se k Zemi obracíme jako k živé bytosti. Chceme jí vzdát dík za její životadárnou sílu, sdílet své obavy o její budoucnost a naše odhodlání udělat maximum pro to, aby se i děti našich dětí mohly těšit z její rozmanitosti a krásy. Adresátkou našeho dopisu je sice Matka Země, ale „do kopie“ chceme přidat i ty, kteří podle našeho názoru nedělají pro planetu dost, i když by z titulu své funkce mohli a měli – ministra životního prostředí, primátora hl. města Prahy, naše poslance a senátory.