Pavel Pernický a Tereza Pernická jsou výraznou ostravskou dvojicí, nyní již manželskou. Spojením genetické mutantky a posledního mutanta – hrdiny vznikne zaručená injekce vášně. Myslím to vážně! Oba ať už v zastoupení svých alter eg Trishy Terror a Mariuse Konvoje či formálně, jsou absolventi intermediálního ateliéru Petra Lysáčka na Fakultě umění Ostravské univerzity a opravdu stojí široce rozkročeni mezi různorodými médii. Oba se už na škole věnovali tvorbě interaktivních objektů zábavného charakteru. Pavlovy věci obsahují momenty překvapení, pracuje s recyklací elektroniky a 8bitovou estetikou, rád šíří optimismus a je věrozvěstem ve smyslu láskou a pravdou naplněného života. Tvorba Terezy je mnohem jemnější, například její soubor vyšívaných obrazů pojednávající o potýkání se s udržením emocí nasvědčuje o trochu odlišném přístupu k tvorbě. Spojuje je však nejen společná láska, ale i další médium a tím je hudba v podání jejich kapely Marius Konvoj. Nářez první kategorie ve stylu digital hardcore či kyber punk. Je jasné, že se nevěnují ničemu úzkoprsému, nasvědčují tomu i jejich vyladěné extrovert minimal kostýmy. Propojení hudební duše s výtvarnou je u nich dobře znát, i mnoho jejich objektů vzniklo na základě hudby či je hudba doprovázela. Pavel je též jedním ze dvou členů řídících nesmírný koráb kapely I love 69 popgejů.
Výstava ve vitrínkách bude pojata formou nástěnky, dominovat budou autoportréty, doplněné například xeroxovými tisky.

ahojnazdarcau.cz
https://www.facebook.com/events/784301094934255/