Radovan Boček, Sametová revoluce, 1989

Jak byl ve fotografii reflektován rok 1989? Výstava připravovaná pro ochoz 2. patra Veletržního paláce si klade za cíl připomenout třicáté výročí Sametové revoluce. Současně chce s odstupem let prozkoumat v lecčems přelomový rok 1989. Byl zlomový nejen pro českou společnost, ale také pro fotografii. Slavilo se 150. výročí zveřejnění jejího vynálezu, a aniž by to autoři pravděpodobně tušili, byl to poslední rok činnosti v obvyklém institucionálním rámci, na který byli po léta zvyklí. Řadě z nich se po převratu radikálně proměnil život, začali využívat svobody v nových poměrech, podnikat, vystavovat, tvořit svobodně. Zaniknou nakladatelství, galerie, změní se rámec toho, jak generovat umění, vzniknou nová tištěná média, soukromé galerie, samotné médium fotografie se rozpustí v synkretismu nových přístupů.

  

Výstava se koná ve Veletržním paláci, Dukelských Hrdinů 47, 170 00 Praha 7 – Holešovice