Kató Lukáts, Advertisement card with envelope for fashion house of Mária Gráff and Tercsi Berger, at the end of the 1930s (detail) © Museum of Applied Arts, Budapest

'33 – '29 – '36
kurátorka: Lucy McKenzie
umělkyně a návrhářky: Atelier E.B, Tauba Auerbach, Katja Mater, Lucy McKenzie, Beca Lipscombe, Eileen Quinlan
historické práce: Božena Rothmayerová-Horneková & Civilisovaná žena, Kató Lukáts, Madeleine Vionnet 
Galerie UM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
vernisáž v pondělí 19. 12., 18 h 
20. 12. 2016 – 25. 2. 2017
Facebook

'33 – '29 – '36 je inspirována myšlenkami meziválečného období a prací tří avantgardních návrhářek, které společně formují komplexní řadu otázek týkajících se feminismu a femininity, antikvity a ultra-modernity a mylných představ o emancipaci. Vedle vystavených historických prací, Lucy McKenzie přizvala do výstavy současné umělkyně a návrhářky, aby reagovaly na daná témata. 
>> celý text o výstavě Lucy McKenzie

Výstava je pořádána Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Are | are-events.org ve spolupráci Uměleckoprůmyslovým museem (Iparművészeti Múzeum) v Budapešti a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. 

použitý obrázek:
Kató Lukáts, pozvánka s obálkou pro módní dům Mária Gráff a Tercsi Berger, konec 1930 (detail) © Uměleckoprůmyslové museum, Budapešt