sandoz

Výstavní projekt A Girl Named Sandoz vychází z probíhajícího výzkumu Ley Petříkové (Famu), zaměřeného na změněné stavy vědomí v umění v kontextu filmových archivů farmaceutické společnosti Sandoz (dnešní Novartis).

Zde legendární „otec“ LSD švýcarský vědec Albert Hofmann poprvé syntetizoval „lék na duši“ a v rámci této společnosti také fungovala od konce padesátých let tzv. Cinematheque Sandoz. Ta měla na starost nejen výrobu propagačních a edukativních filmů, ale také produkci specifických uměleckých děl s překvapivými výtvarnými kvalitami, které tematizovaly změněné stavy vědomí.

Mezi jejich tvůrce můžeme počítat například Henri Michauxa, Maxe Ernsta, nebo Jeana Daniela Polleta. Společnost Sandoz tak vytvořila v historii filmu i vědy ojedinělou instituci pro tvorbu uměleckého, experimentálního filmu.

Lea Petříková volně pracuje s odkazem těchto filmů z nichž čerpá ve vlastní tvorbě, současně se však stává jejich kurátorkou, když je předkládá návštěvníkům v původní podobě. V projektu A Girl Named Sandoz tak vzniká dialog mezi díly již zesnulých autorů a v současnosti tvořící umělkyní.

Kurátorkou výstavy je Klára Vavříková.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
21. 3. Přednáška Víta Pokorného: Výklad psychedelických zkušeností / promítaní filmů, jež vznikly během 50. a 60. let v rámci Cinémathèque Sandoz

26. 3. 18:00 Dernisáž a setkání s umělkyní a kurátorkou