Kdo jsou Mothers Artlovers?
Sdružujeme převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky – kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučujeme otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí něco dozvědět, či budoucí rodiče. V rámci našich setkání se zabýváme specifickými zkušenostmi, problémy a potřebami matek pohybujících se v uměleckém provozu. Vytváříme vlastní uměleckou komunitu a infrastrukturu.

Bouráme společenské stereotypy ohledně rodičovství. Hledáme nové formy, jak propojit rodinu a tvorbu. Rády bychom do světa umění vnesly naději a inspiraci pro matky umělkyně, které mnohdy prožívají výše zmíněná témata jako životní rozpor.

V rámci naší rezidence v INI prostoru pořádáme druhé vydání Akčních dní s podtitulem Mateřská revoluce.

PROGRAM:

19. 8. sobota 14-18h Workshop Zuzany Štefkové Revoluce a Mateřství

Co mají společného mateřství a revoluce? Doplňují se? Umocňují se? Jsou protikladné? Je mateřství revoluční? Může být revoluce mateřská? A pokud ano, v jakém smyslu? V rámci společné aktivity zmapujeme asociativní a konceptuální prostor, v němž oba pojmy vnímáme. Kolektivně se pokusíme porozumět revoluci a mateřství difraktivním čtením, tedy procesem, kdy každý jeden pojem interpretujeme prostřednictvím druhého. 

20.8. neděle 14-18h Kulatý stůl na téma genderové rovnosti v uměleckém provozu.

Společně si budeme klást tyto a jiné otázky:

Liší se postavení umělkyně a umělce? Je umělecká scéna genderově vyvážená? Mají instituce přinášet genderově vyvážený pohled na svět umění a co to v praxi znamená? Které konkrétní aspekty brání rovnosti v umění a proč mnoho umělkyň ukončí svou kariéru předčasně? Jaká je role rodičovství v umělecké kariéře? Liší se zásadním způsobem problematika genderové rovnosti v umění u nás od jiných evropských zemí?

Kulatý stůl naváže na prezentaci Terezy Stejskalové. 

Účast zatím přislíbili: Anežka Bartlová, Tamara Moyses, Tereza Stejskalová a Pavel Sterec. Moderuje Zuzana Štefková.
Následovat bude otevřená debata.

Oba dny bude INI Prostor sloužit rovněž jako informační místo Mothers Artlovers. Formou průběžně vznikající společné koláže a kresby představíme naši skupinu pro matky umělkyně.

Pro bližší informace sledujte Fb událost a blog Mothersartlovers.tumblr.com