Skladba Alessandry Eramo "Thunder, Whistles, Booms, Grumbles, Snorts…"/ Hrom, píšťaly, rány, frkání…/ pracuje se zvuky dnešní industriální krajiny a odkazuje k nedávnému výročí vydání textu Luigiho Russola “Umění hluku” z roku 1913. Kompozici tvoří sedm variací pro lidský hlas a je poctou hlukovému prostředí města. Autorka používá kombinaci rozšířených technik hlasového projevu, zvukové poezie a elektroniky (theremin, magnetofon, kontaktní mikrofon). Převádí zvuky do kresby a interpretuje je hlasem i pohybem. Skladba měla premiéru v roce 2013 v Berlíně a byla pak provedena na dalších místech v Německu, Itálii a Rakousku.

Alessandra Eramo (narozena 1982) je původně italská umělkyně a zpěvačka, žijící v Berlíně. Studovala na Brerské akademii výtvarných umění v Miláně, stuttgartské Státní akademii umění a designu a na Univerzitě Ca' Foscari v Benátkách. Je autorkou performancí, hudebních kompozic, videí a instalací. Jejím hlavním výrazovým prostředkem je idiosynkratický tělesný, archaický jazyk, propojený s elektroakustickou hudbou.

Mladý zvukový umělec Jonáš Gruska (aka Mrkva) je velmi aktivní na bratislavské hudební scéně. Věnuje se hudebnímu vydavatelství, vystoupením, skladbě elektronické hudby, terénním nahrávkám a stavbě vlastních hudebních nástrojů, mikrofonů a jiného hardware a software. Jeho instalace jsou většinou “šité” na místo realizace (například ozvučení ventilačního systému bratislavského tržiště, atd). Pro galerii Školská 28 připravil site-specific performanci, navazující na festival Konvergence projektu ALOTOF ve Školské.

Jonáš Gruska absolvoval Institut sonologie v Haagu. V roce 2009 založil vydavatelství LOM, zaměřené na experimentální hudební scénu východní a strřední Evropy. Od roku 2013 organizuje festival ZVUK věnovaný experimentální hudbě na netradičních místech.

Vstupné: 80 Kč – Snížené: 60 Kč

Linky 

Alessandra Eramo

ROARS BANGS BOOMS @ Corvo Records

Jonáš Gruska