Alžběta Skálová - Chůze v šeru, Galerie Villa Pellé, 28. 6. – 14. 9. 2019

Začátek léta bude v Galerii Villa Pellé patřit malířce, grafičce a ilustrátorce Alžbětě Skálové.

 

Alžběta Skálová (*1982) je převážně vnímána jako ilustrátorka. Základem a hlavním zdrojem je pro ni však volná tvorba, rozbíhající se mnoha směry. Ilustrace představuje do jisté míry zadání, podřizuje se a zároveň rozvádí příběh – Rostlinopis, Cendrarsovy Malé černé pohádky, Pampe a Šinka atd. Volná tvorba se pohybuje v jiných oblastech, pracuje s intuicí, se snem, ale hlavně se silnými vizuálními vjemy, vystupujícími zejména v krajině, přírodě, ale i v lidském světě, v rituálech, maskách. Zatímco krajina se zaplňuje přízračnými motivy domů, bílými rolemi trávy, toulajícími se kravami, je zaznamenávána ve tmě či světle, stává se hlavně impulsem pro barvu a mnohdy míří k abstrakci. Přírodní areál je více otevřen imaginativním bytostem, lesním skřítkům, fantazijně narůstajícím detailům. Její tvorba je volná ve své otevřenosti vůči vnějším a vnitřním impulsům, z nichž se pak stávají motivy další transformace tvůrčího procesu. Výstava je postavena na volné tvorbě, která je širokému publiku představena v tomto rozsahu zcela poprvé. Její součástí bude pochopitelně i Skálové ilustrační tvorba, prezentovaná hlavně ve skicách a návrzích. Výstava chce tak hledat hranici mezi volným, intuitivním, imaginativním a daným, byť fantazijně, pohádkově rozváděným příběhem, i když se často prolínajícím. Kurátorem výstavy a autorem textů je PhDr. Jan Rous, emeritní profesor VŠUP, historik umění, odborník na dějiny české knižní kultury a grafického designu.