vernisáž / opening: 14. 5. 2019 v 19h + DJ Filip Týc Radio 1

 

První snímek souboru s názvem Zadní sedadlo vznikl v rumunské Bukurešti. Archiv náhodně vzniklých a rychle zanikajících zátiší na sedadlech postávajících aut je jakýmsi pozastavením v čase i prostoru uprostřed hluku a pohybu různých evropských měst. Soubor tak kombinuje zachycení všeobjímající pomíjivosti se schopností najít krásu skutečně kdekoli. Třeba na zadním sedadle rumunského sedanu. „Předměty na sedadlech vyprávějí o něčím předchozím pohybu, krátké epizodě, která je mi skryta. Ta může být úplně banální a současně i dost zvláštní, možná záhadná. Baví mě představovat si, co té či oné konstelaci předcházelo, aniž bych měla šanci se to skutečně dozvědět.“ A. Jakš

 

Aňa Jakš (*1988), absolventka Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér konceptuální tvorby u Miloše Šejna a Ateliér grafiky a kresby u Jiřího Lindovského). Ve své fotografické tvorbě často odkrývá místa a situace, kde se život a dění jakoby zastavil, kde zdánlivě nic není a nic se neděje. Nefunkční obchodní výlohy, vyřazené fontány, mimosezonní zahrádkářské kolonie. Místa kde panuje určité bezčasí, přestávka, pauza v pohybu, klid a jakási nedořečenost – podobně jako u zadních sedadel. Aňa žije a pracuje v Praze. www.anajaks.cz

 

Náš výstavní program 2019 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP, MČP1 a Nadace pro současné umění Praha a společnostI Gestor. Děkujeme!

 

www.fotografic.cz / facebook event