Prostor čítárny na FF MU, který běžně obývají studenti, zel v poslední měsíce prázdnotou. Stejně tak Galerie Edikula, jejíž činnost byla v posledním roce okolnostmi utlumena. Ve spolupráci s Ústřední knihovnou FF MU, která prostory čítárny Edikule dočasně propůjčila, se podařilo uskutečnit instalaci s poetickým názvem Kontinuum posvátného stromu (25. 1. – 10. 2. 2021). Navzdory současným omezením, je tak spící prostor opět oživen a zároveň může těšit zájemce o umění a kulturu zcela bezpečně. Site-specific instalaci, pracující s audiovizuálními prvky v kombinaci s modelovanými přírodninami, lze navštívit pouze pohledem dovnitř skrze výlohu (z ulice Arna Nováka 1). Doslovná bariéra, která před divákem stojí, vytváří intimní atmosféru prostoru se spirituálním nábojem. Dílo autorky s pseudonymem aNa OVÁ pracuje s vánoční tematikou a dotýká se jejích kořenů. Téma s širokým kontextem klade mnohé otázky, na které musí každý hledat odpověď sám v sobě. Jaký máme vztah k rituálu, který každý rok opakujeme? Jak jsou pro jeho prožití podstatné insignie, jako onen posvátný strom? Nevkradl se do něčeho, co má být v jádru čisté, konzum? A co dnes tak aktuální otázka ekologie? Nešlo by to jinak? Všechny zájemce, lačníci po troše kultury, nyní tak scházející, srdečně zveme k nahlédnutí do výstavy. Současně však nabádáme k maximální obezřetnosti a dodržování opatření, zejména připomínáme roušky a rozestupy. Děkujeme! 

Tým Edikula

 

Kurátoři výstavy: Ester Horáková, Jakub Kříž

Produkce výstavy: Kristýna Mikešová

 

Akce je financována z grantu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů.