Pro práci Andrey Lédlové i Jakuba Tytykala je charakteristický rys umanutého hledání výrazu, který má své východisko ve skepsi. Nikoliv však ve skepsi melancholické, tj. pasivní, nýbrž ve skepsi ironické, tj. aktivní a tvůrčí. Oba nedávné absolventy pražské AVU spojuje jak smysl pro určitou až dětskou hravost, ovšem s prvky korigující ironické potměšilosti, tak jakýsi vnitřní neklid, kterým je jejich tvorba od začátku poháněna vpřed. Zatímco „neklid“ formuje výběr témat, často obskurních, výsměšných, polemických, hravost přispívá k nalézání neobvyklých forem, o které si polemika, komentář či revolta samy říkají.  
Oba umělci svou prací vytvářejí a ustalují specifický okruh narace zaměřené na motiv generačního „převyprávění“. Východiska mohou být různá (např. konkrétní umělecké dílo minulosti, konkrétní zážitek, rodinná legenda, mytické zvíře, noční můra, filmový hrdina, literární postava ad.). Tato východiska jsou pak radikálně přetvářena zásahy do jejich „genetických struktur“: odtud defragmentační a dekonstrukční tendence v obrazech Jakuba Tytykala a materiálové přesmyčky emancipující „hrdiny“ od jejich determinovaných rolí (zrod materializovaného pseudohrdinství) v kresbách, sochách a šitých objektech Andrey Lédlové.

Kurátor Petr Vaňous

Dětský workshop Ušij si svou příšeru proběhne v sobotu 6. října od 14 hod.
Komentovaná prohlídka a křest katalogu 16. října v 18 hod.